Braindrain een audiovisuele theatrale performance waar ik zelf als kunstenaar het centrale thema ben. Een confrontatie tussen mij op het podium en verschillende projecties van mezelf in het decor. Het publiek krijgt een glimp van mijn hectische gedachten wereld.

Een curieuze combinatie van film, animatie, muziek, toneel en installatie kunst. Elementen als spoken word, gedichten, projecties en acteren in elkaar gemixt als een droom waar de realiteit constant veranderd. Kan slapeloosheid, het continue bombardement van zintuigen leiden to een soort gedachten map? Dit samen resulteert in een dynamische psychedelische performance.

Braindrain Trailer

"Doing some non-complex thing is easy, it's doing something with set conditions, boundaries and a goal. How-ever creating art has none of these set conditions, boundaries and even the goal is difficult to describe. This is the case because with current knowledge almost anything is possible. It's only me, having to be creative and smart enough to think authentical or, to put it differently, to comprehend the possible with 'being original' as the goal. All this, without getting paralysed by the complexity and the endless possibilities."

"Complex Things" van: Arjen Zuidgeest Download alle teksten!

Braindrain is mijn ArtScience eindexamenwerk en heb ik meerdere keren op verschillende locatie opgevoerd. Mijn eerste werk waarin ik als acteur zelf een rol speel maar waarbij mijn rol ondergeschikt is aan die van het decor bestaande uit projecties. Na mijn afstuderen is de productie van kunstwerken door omstandigheden grotendeels stil gevallen wel heb ik nog een aantal kleinere projecten gedaan en ben ik betrokken bij tal van andere projecten.

Foto's van de performance

Enkele foto's van de performance gemaakt door: Ed Jansen.

Kunstwerken en projecten